Thursday 3rd January 2019

Netwerk onregelmatigheden geconstateerd

We hebben rond 16:40 onregelmatigheden geconstateerd op een deel van ons netwerk. Onze Netwerk engineers zijn hiervan op de hoogte en zijn de situatie aan het beoordelen.

16:40 Eerste onregelmatigheden geconstateerd en onderzoek gestart.

17:00 De impact is beperkt en binnen een netwerksegment gevonden.

17:12 De leverancier is ingeschakeld om te assisteren bij de diagnose.

17:55 Het probleem is nog in onderzoek in samenwerking met de leverancier.

18:15 Er is een mogelijke oorzaak gevonden. Verbindingen die voorheen problemen gaven melden nu geen packet loss meer.

19.00 De netwerkstoring is opgelost en alles is weer bereikbaar.